Погребална агенция Тел: 0889348888

Нобходии документи

Документи за извършвате на погребения и кремации

 

ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НОВ ГРОБ:

Лична карта на починалия – оригинал

Съобщение за смърт – оригинал
  
Молба за ново гробно място

   
ЗА ПОГРЕБЕНИЕ В СТАР НАСЛЕДСТВЕН ГРОБ:

Лична карта на починалия – оригинал

Съобщение за смърт – оригинал

Квитанция за платено гробно място

Удостоверение за наследници на собственика на   гробното място – оригинал

Декларация за поддръжка на старо гробно място

ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:

Лична карта на починалия – оригинал

Съобщение за смърт – оригинал

Разрешително за кремация

Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик-оригинал

Декларация за съгласие от най-близкия родственик

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО:

Квитанция за платено гробно място

Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал

Декларация за поддръжка на старо гробно място

За повече информация обадете се на дежурните телефони –  0878 40 76 69

ВАЖНО: Урните могат да се съхраняват и в дома на близките.