Погребална агенция Тел: 0889348888

Пакет Кремация - 1124 лв.

Пълен пакет необходим за изпращане на Вашия близък
 • Сваляне от етажа до колата.
 • Извозване от дома или болничното заведение.
 • Съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • Ковчег - обикновен.
 • Драперия, ленти за ревер.
 • Аранжиране и драпиране на ковчег.
 • Кремация.
 • Урна - керамична.
 • Жито-1/2 и питка от 10 броя топки.
 • Некролози - 5 броя един от тях ламиниран безплатно.
 • Административно обслужване на ОП "Гробищни паркове".
 • Запазване на ден и час за ритуала - безплатно.
 • Изваждане на 1 брой смъртен акт - безплатно.
 • Постоянно присъствие на служител от фирмата от начало до края на ритуала - безплатно.
 • Товаро - разтоварна дейност Услуга на фирмата.
 • Допълнителни траурни стоки можете да намерите в отдел Ценоразпис.


Услуга на фирмата:

Този пакет услуги е с крайна цена и единствено може да се промени от страна на близките,ако желаят допълнителни услуги и атрибути.

ЗА КРЕМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО:

Лична карта на починалия – оригинал

Съобщение за смърт – оригинал

Разрешително за кремация

Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик - оригинал

Декларация за съгласие от най-близкия родственик


ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УРНА В СТАРО НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО:

Квитанция за платено гробно място

Удостоверение за наследници на собственика на гробното място - оригинал декларация за поддръжка на старо гробно място

За повече информация обадете се на дежурните телефони –  0889 34 88 88;

ВАЖНО:  Урните могат да се съхраняват и в дома на близките.

Кремация в София на достъпна цена. Уважение към покойника и роднините му.

Ние ценим вашата болка и ще организираме кремация за изпращане на покойника. 
Предлагаме изключителна цена за кремация от 1124 лв.